“Of we vinden een weg,
of we maken er een”

(Hannibal, 247 v.Chr.)

Wij richten ons op bedrijven die toe zijn aan verandering, wel of niet gedwongen en die behoefte hebben aan hulp bij het wat en hoe. Wij helpen ondernemers en managementteams concreet en op de werkvloer bij het analyseren en vervolgens uitvoeren van het veranderingstraject.

Of het nu gaat om opvolgingsproblematiek, groei- en uitbreidingsvraagstukken, verduurzaming, veranderende marktsituaties, of continuïteits- en rendementsissues.

Wij helpen directie, managementteams en/of aandeelhouders met:

Transformatie

Transformatie is gericht op het veranderen van operationele, commerciële, en/of financiële aspecten van een bedrijf waarbij de bedrijfscultuur de basis is.

Is er binnen het bedrijf bijvoorbeeld sprake van het volgende:

  • Groei- en uitbreidingsvraagstukken
  • Verduurzaming
  • Opvolgingssituaties
  • Veranderende marktsituaties

Herstructurering

Herstructurering omvat, afhankelijk van de werkelijke oorzaken van dreigende stagnatie, een complete herontwerp en inrichting van de operatie, strategie en kapitaalsstructuur

Is er binnen het bedrijf bijvoorbeeld sprake van het volgende:

  • Mismatch tussen investering en resultaten
  • Continuïteits- en rendementsissues
  • Veel management en personele wisselingen
  • Strategie werkt niet meer
  • Werkkapitaal issues, veel te hoge financieringslasten, verslechterde betaaltermijnen
3

“Hoe eerder we kunnen helpen, hoe minder ingrijpend de maatregelen zijn die tot een goede oplossing leiden. In de meeste gevallen weten wij een mogelijke oplossing.”

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search