“Vertel het mij en ik zal het vergeten,
laat het mij zien en ik zal het mij herinneren,
betrek mij erin en ik zal het begrijpen.”

(Oud Chinees spreekwoord)

Onze missie, visie, ambitie en kernwaarden

MISSIE

Het versterken van de onderneming met respect voor haar authenticiteit en voor alle betrokkenen

VISIE

De wereld is fundamenteel in verandering. Het bereiken van maatschappelijke consensus tussen alle belanghebbenden (klanten, medewerkers, aandeelhouders,financiers en omgeving) zal ten goede komen aan de onderneming

AMBITIE

Samen met het management en de aandeelhouders bedrijven commercieel, operationeel en financieel verbeteren, zodat deze weer verder kunnen groeien

KERNWAARDEN

Waarheid
Moed
Verbondenheid

Rijnland: de 5 beginselen

Rijnland onderscheidt zich door vijf beginselen:

 • Rijnland begrijpt dat transformatie alleen succesvol kan zijn als deze gedragen wordt door eigenaren, medewerkers, klanten, aandeelhouders en financiers/banken. Transformatie doe je samen.
 • Rijnland ziet dat een transformatie steeds moet aansluiten bij de menselijke maat, de bedrijfscultuur en bij het DNA van het bedrijf. Anders doen en jezelf blijven.
 • Rijnland gelooft dat transformaties erop gericht moeten zijn de sterktes van een bedrijf uit te bouwen en uit te nutten. Wat goed is, verdient respect en mag gekoesterd worden.
 • Rijnland vindt dat een transformatie begint bij de actuele en concrete uitdagingen en problemen op de werkvloer. Liever de voeten in de modder dan het hoofd in de wolken.
 • Rijnland staat voor het dragen van verantwoordelijkheid. We geloven in betrokkenheid en langdurige verbindingen. Geen stuurlui aan wal, maar samen aan het werk.

Rijnland’s model

Rijnland analyseert elke organisatie aan de hand van dezelfde systematiek (drie-assen model)

Rijnland maakt op basis van deze analyse een plan van aanpak en neemt dan zélf, samen met het management, de operationele verantwoordelijkheid in de transformatie ter hand.

Het voordeel van dit model is dat niet alleen getoetst wordt op de harde maar ook op de zachte criteria. Hiermee wordt snel duidelijk waar het ‘echte’ issue zit in de onderlinge samenhang, én tegelijkertijd wordt het verbeterpotentieel in kaart gebracht.

rijnland-model

Rijnland’s aanpak

icon-rijnland

Rijnland’s model

 • Herkennen en herstellen van ondernemingscultuur en waarden
 • Dienen van alle belanghebbenden (klanten, medewerkers en aandeelhouders) voor de lange termijn
 • Duurzaamheid, continuïteit en verantwoord ondernemerschap als basis
 • Menselijke maat als leidraad.
icon-focus

Focus

 • Handel
 • Productie
 • Dienstverlening
 • Retail food/non-food
icon-analyse

Analyse en implementatie

 • Vanaf de werkvloer tot in de directie
 • Begrijpt de omgeving en erkent de cultuur
 • Maakt een praktisch en uitvoerbaar plan
 • Verbetert bedrijven operationeel, commercieel en financieel met behoud van erfgoed
icon-team

Werken in team

 • Zet ‘on-the-job’ expertise in
 • Lost problemen op in de dagelijkse uitvoering
 • Neemt (eind) verantwoordelijkheid voor uitvoering en resultaat
 • Borgt kennis en continuïteit en draagt over
arrow-down
icon-waarde

Waarde

 • Realiseren van de implementatie
 • Borgen van duurzaam resultaat
 • Versterken van verbindingen
 • Winstgevende onderneming
3

“Hoe eerder we kunnen helpen, hoe minder ingrijpend de maatregelen zijn die tot een goede oplossing leiden. In de meeste gevallen weten wij een mogelijke oplossing.”

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search