Overname en integratie concurrent

Overname en integratie van concurrerende non-food retailservice organisatie (omzet ca € 900mio, 225 FTE)

Beschrijving

Een non-food retailservice organisatie, gevestigd in het zuiden des lands (in eigendom van PE), wil de concurrende retailservice organisatie gevestigd in het midden/oosten van Nederland (coöperatie) over nemen met als doel schaalvergroting.

Uitdagingen

Beide organisaties hebben meerdere én overlappende business units in verschillende branches (mode, sport, wonen, media) en de kernactiviteiten/services zijn erg versnipperd over alle branches heen: retailservices aan zelfstandig ondernemers, (franchise)formules worden beheerd, er zijn wholesale activiteiten en men levert financiële diensten. De over te nemen concurrent kent stevige financiële problemen, de operationele kosten zijn te hoog en omzetten lopen bij beide organisaties geleidelijk terug. Tot slot zijn de verschillen tussen beide organisaties groot op het vlak van cultuur, leiderschapsstijl en competenties.

Acties

  • Naast een operationele, commerciële en financiële analyse vonden tegelijkertijd diverse gesprekken plaats bij beide organisaties met betrokken medewerkers om een juist beeld te krijgen. Uitkomst daarvan was dat de nieuw te vormen retailserviceorganisatie niet alleen moest inzetten op schaalvergroting, maar dat het ook noodzakelijk was een hernieuwde strategie, met een nieuw business model en een nieuwe heldere structuur én cultuur te ontwikkelen en implementeren om daarmee de lange termijn continuïteit te waarborgen. Alle synergievoordelen werden uitgewerkt.
  • Een integratie- en communicatieplan (operationeel, commercieel en financieel) werd ontwikkeld met betrokkenheid van en draagvlak bij medewerkers binnen alle lagen in beide organisaties. Vanaf dag één is het plan volledig toegelicht aan alle medewerkers, met alle milestones per periode.
  • Het business model werd veranderd en tegelijkertijd werden alle bestaande processen (commercieel, operationeel en financieel) geïnnoveerd.
  • Nieuwe, innovatieve competenties/services zijn toegevoegd en in separate afdelingen ondergebracht (E-commerce, Business Intelligence, Procurement).

Rijnland’s bijdrage

De analyse op zowel harde als zachte criteria, het duidelijke integratieplan waarmee draagvlak vooraf werd gecreëerd en de gestructureerde, planmatige uitvoering van het plan, hebben geresulteerd in een succesvolle overname en integratie.

In zes maanden tijd waren alle afgesproken synergievoordelen gerealiseerd en stond er één organisatie, één structuur, één locatie en, was de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van een nieuwe cultuur met krachtige én gedragen kernwaarden.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search