“Vertel het mij en ik zal het vergeten,
laat het mij zien en ik zal het mij herinneren,
betrek mij erin en ik zal het begrijpen.”

(Oud Chinees spreekwoord)

Transformatie

 • Er zijn verschillende aanleidingen die bedrijven uitnodigen om over transformatie na te denken: groei- en uitbreidingsvraagstukken, verduurzaming, opvolgingssituaties, veranderende marktsituaties of continuïteits- en rendementsissues.
 • Plannen liggen er bijvoorbeeld wel, maar men weet niet precies hoe deze uit te voeren; data heeft men volop verzameld, maar wordt niet benut, groei stagneert en het is niet duidelijk wat de precieze oorzaak is, de concurrentie groeit sneller dan de onderneming door
 • Aan de hand van het Rijnland’s model, het hebben van relevante waarde, gezond rendement en lange termijn continuïteit, analyseren we snel en pragmatisch waar de (echte) knelpunten zitten en komen we ook met oplossingen
 • Dit doen we met een multidisciplinair team waarmee we vanuit verschillende invalshoeken: financieel, operationeel en commercieel naar de organisatie kijken, met respect voor mens en cultuur.
 • Het team van Rijnland neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de uitvoering van het transformatieplan indien gewenst.
 • Uiteindelijke doel is het versterken van de onderneming waarbij de balans wordt hersteld van:
  1. het hebben van een relevante waarde (voldoende innoverend vermogen),
  2. een gezond rendement en
  3. een lange termijn continuïteit.
3

“Hoe eerder we kunnen helpen, hoe minder ingrijpend de maatregelen zijn die tot een goede oplossing leiden. In de meeste gevallen weten wij een mogelijke oplossing.”

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search