Herstructurering van foodretailer

Herstructurering van beursgenoteerde foodretail organisatie (omzet ca 6mld, 50.000 FTE)

Beschrijving

De op één na grootste, beursgenoteerde foodretail organisatie, met het hoofdkantoor in het zuiden des lands en met deelnemingen in Spanje en België, wil 3 formules naar één formule converteren. Het beursfonds heeft ca 900 winkels in Nederland, 500 winkels in België en ca. 650 winkels in Spanje en heeft een omzet van
EUR 6mld.

Uitdagingen

Het bedrijf is een resultante van veel nog niet uitgewerkte fusies in alle drie de landen. De formules zijn erg divers en ook de doelgroepen verschillen: zelfstandig ondernemers/retailers en franchisenemers. Daarnaast is er een falend MIS, is er bij aanvang geen inzicht in de financiën en is de druk op het werkkapitaal erg hoog door stevige investeringen per week (ombouw van ca 25 winkels per week). Gedurende het proces blijkt de organisatie zwaar verlieslatend en moet er noodgedwongen gewerkt worden met noodkredieten om faillissement te voorkomen. En ook hier geldt weer dat de verschillen niet alleen tussen de landen, maar ook binnen de landen, erg groot is op het vlak van cultuur, managementstijl en competenties.

Acties

  • Gestart is met het inzichtelijk maken van de werkkapitaal behoefte en vervolgens werden noodkredieten onderhandeld op basis van realistische doelstellingen
  • Een compleet herstructureringsplan (operationeel, commercieel en financieel) werd ontwikkeld én vervolgens geïmplementeerd: de back office werd daarbij volledig opnieuw opgebouwd terwijl de operatie door ging, alle verlieslatende activiteiten in Spanje en België werden verkocht, de focus in de formules werd weer aangebracht en de verschillende bloedgroepen binnen het bedrijf en de groep franchisees werden op één lijn gekregen.
  • 2 aandelen emissies gedaan

Rijnland’s bijdrage

Het bedrijf werd in korte tijd gestabiliseerd op basis van een recovery plan (stop-the-bleeding). Vervolgens is er een volledige integratie doorgevoerd: focus binnen het bedrijf en in de formules is aangebracht door het business model en de processen te verbeteren en innoveren en verlieslatende onderdelen te verkopen.

Draagvlak werd gecreëerd om samen met alle franchisees het bedrijf te redden. Na 6 jaar was het bedrijf uiteindelijk schuldenvrij en financieel gezond.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search