Herstructurering van telecom retailer

Herstructurering van de grootste onafhankelijke telecom retailer

Beschrijving

Een telecom retailer met ca. 200 eigen winkels en franchisees, is overgenomen na een carve out. Het bedrijf was al bijna 2 jaar bezig met de ontvlechting van systemen van het moederbedrijf en had nog slechts 3 maanden voordat de deadline zou verstrijken. De DGA vraagt Rijnland de stagnerende 3 projecten (ontvlechting systemen, finance en logistiek) uit te voeren alsmede de doorrekening vlot te trekken voor de deadline.

Uitdagingen

Het directieteam bestond uit de aandeelhouder/CEO en 3 interim directeuren met een onnduidelijke governance. De ontvlechting van systemen en het opzetten van een MIS liep niet. Het project werd extern gemanaged, niemand nam echt verantwoordelijkheid en doelstellingen waren onduidelijk. Na 2 dagen interviewen bleken de problemen dieper en bedrijfsbreed te liggen:

 • Het bedrijfsmodel werkte verwarrend voor het personeel: van oudsher was het een groothandelsorganisatie maar het werd aangestuurd als retailorganisatie. Dit zonder de managementstructuur hierop aan te passen.
 • De online bedrijven werkten niet goed samen en het ontbrak aan focus en efficiency in de backoffice.
 • Franchisees waren niet tevereden, er moest een nieuw franchisecontract worden opgesteld.
 • Formules waren divers en ook de doelgroepen verschilden: zelfstandig ondernemers/retailers en franchisenemers.
 • Falend MIS, geen inzicht in financiën waardoor er werkkapitaal issues waren.

Acties

 • Het IT systeemimplementatie-proces werd geanalyseerd, acties werden vervolgens gedefinieerd en het nieuwe systeem geïimplementeerd. Dit alles binnen de met het management overeengekomen deadline.
 • Nieuwe franchisecontracten werden opgesteld, onderhandeld en vervolgens akkoord bevonden door het merendeel van de franchisees.
 • Operationeelde afdelingen van de groothandelsorganisatie werden omgebouwd naar een retail organisatie.
 • Een inzichtelijk managementmodel werd opgesteld (met KPI’s) en geimplementeerd.
 • Governance structuur werd verbeterd en geïmplementeerd met medewerking van de DGA
 • Prognose opgesteld o.b.v onze bevindingen en discussie onderbouwd om forse vorderingn van providers binnen te kunnen halen.

Rijnland’s bijdrage

Realisatie van alle voornoemde herstructureringsprojecten in korte tijd samen met de directie en de medewerkers. Herstel van de operatie en de commercie met het vertrouwen van medewerkers en providers.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search