Begeleiding DGA bij uitkoop medeaandeelhouders

Advies aan en begeleiding van DGA bij totstandkoming toekomstige aandeelhoudersstructuur (omzet ca USD 30mio)

Beschrijving

Een internationale onderneming, met een wereldwijd netwerk van experts op het gebied van medische educatie, bedrijfsinformatie en strategische communicatie voor de life science-industrie., met kantoren in de Verenigde Staten en in Europa, staat aan de vooravond het bedrijf, bestaand uit meerdere werkmaatschappijen, te splitsen. Eén van de aandeelhouders heeft Rijnland gevraagd te adviseren in deze.

Uitdagingen

Op het moment dat Rijnland startte met de opdracht, bleek de relatie tussen de aandeelhouders al serieus verstoord te zijn, er was geen enkele overeenstemming over de strategische koers van de totale onderneming. De corporate governance was zwak en werd op onderdelen niet nageleefd. Ook de informatievoorziening vanuit de onderneming was beperkt (beperkte toegang tot CFO). Door het financieren van verlieslatende activiteiten (dochteronderneming of gelieerde ondernemingen) enerzijds en anderzijds het opstarten van nieuwe activiteiten (met wisselend succes) in korte tijd, was het bedrijf inmiddels financieel uitgehold. Tot slot bleken de verschillen tussen de continenten en werkmaatschappijen (verschillen in cultuur, managementstijl en competenties) lastig te overbruggen.

Acties

  • Op basis van een eerste analyse van de markt, het businessmodel, de financiële status en de huidige structuur, zijn verschillende scenario’s uitgewerkt waarbij de gevolgen voor de DGA inzichtelijk zijn gemaakt. En vervolgens is Rijnland de DGA gaan begeleiden bij de gesprekken met aandeelhouders en overige stakeholders om te komen tot een nieuwe aandeelhoudersstructuur inclusief het eventueel aantrekken van financiering.
  • Toen deze gesprekken niet het gewenste resultaat opleverden, mede aandeelhouders zich niet aan de governance afspraken hielden en de druk op de onderneming verder toenam, heeft Rijnland de aandeelhouder begeleid in een procedure bij de Ondernemingskamer.
  • De bewindvoerder startte een proces op waarbij de verschillende bedrijfsonderdelen verkocht zouden worden. Daar waar dit aan externe partijen betrof heeft Rijnland de aandeelhouder begeleid in deze transactie (financieel en in gesprekken)
  • Verder heeft Rijnland voor de aandeelhouder de diverse scenario’s uitgewerkt de aandeelhouder bijgestaan bij de onderbouwing van de keuzes die voorlagen.

Rijnland’s bijdrage

De aandeelhouder heeft in een zeer moeilijk proces door de begeleiding van Rijnland (multidisciplinair) de juiste keuzes kunnen maken. De aandeelhouder heeft Rijnland kunnen gebruiken als sparingpartner en buffer in deze emotionele lastige periode in alle onderhandelingen en gesprekken die plaatsvonden.

Uiteindelijk is voor de aandeelhouder het meest optimale resultaat behaald gegeven de situatie.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search