“Vertel het mij en ik zal het vergeten,
laat het mij zien en ik zal het mij herinneren,
betrek mij erin en ik zal het begrijpen.”

(Oud Chinees spreekwoord)

Herstructurering

  • Als de omzetten teruglopen in sneltreinvaart, de druk op de liquiditeit hoog is, management, medewerkers en/of klanten in rap tempo vertrekken, herfinanciering niet of nauwelijks mogelijk is en dat alles in een markt die onder druk staat, dan is het tijd voor een herstructurering.
  • Afhankelijk van de werkelijke oorzaken van de neergang/crisis van de organisatie, is een compleet herontwerp en inrichting van de operatie, strategie en kapitaalsstructuur noodzakelijk.
  • Het ervaren team van Rijnland start met het stoppen van de verlieslatende situatie, het herstellen van het vertrouwen van alle stakeholders, het maken van een duidelijk en praktisch uitvoerbaar plan en het implementeren van dit plan samen met de medewerkers op de werkvloer. Kennisoverdracht wordt hiermee geborgd.
  • De verantwoordelijkheid van de uitvoering neemt Rijnland op zich en ons doel is, volgens het Rijnland’s model, op de lange termijn continuïteit, een gezond rendement en het hebben van relevante waarde naar de toekomst toe. En dat met een gedragen en toekomstbestendige bedrijfscultuur.
3

“Hoe eerder we kunnen helpen, hoe minder ingrijpend de maatregelen zijn die tot een goede oplossing leiden. In de meeste gevallen weten wij een mogelijke oplossing.”

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search