Wij zijn professionals in transformatie en
herstructurering van bedrijven

Of we vinden een weg, of we maken er een

In ieder bedrijf doet zich op een gegeven moment de situatie voor dat méér van hetzelfde doen niet langer de beste weg vooruit is. Het is dan tijd voor transformatie: om (deels) de zaken anders aan te gaan pakken – en vaak ook om dat op een andere manier te gaan doen.

Er zijn verschillende aanleidingen die (familie)bedrijven uitnodigen om over transformatie na te denken: groei- en uitbreidingsvraagstukken, verduurzaming, opvolgingssituaties, veranderende marktsituaties of continuïteits- en rendementsissues.

Een transformatie kan gericht zijn op operationele, commerciële, en/of financiële aspecten van een bedrijf. Een transformatie kan daarom meer of minder ingrijpend zijn. In alle gevallen is transformatie echter stappen zetten op onbekend terrein – en daarom is transformatie vaak oncomfortabel.

Wij zijn professionals in het transformeren en herstructureren van bedrijven. We luisteren, analyseren, maken een plan en voeren dit uit. Wij helpen de ondernemer, familie, aandeelhouder en managementteams concreet en vanaf de werkvloer bij uitdagingen en het oplossen van problemen, realiseren resultaat en bieden steun om continuïteit te borgen. Het ‘on-the-job’ inzetten van deze expertise maakt ons onderscheidend.

Wij zijn ervaren, hebben zelf bedrijven geleid of zijn eindverantwoordelijk geweest. Wij begrijpen de dilemma’s en emoties van het management en de aandeelhouder en/of familie.
Deze belofte kunnen we voor u waarmaken door de unieke en complementaire kwaliteiten van onze teamleden, ons netwerk, ervaring en creativiteit.

Rijnland maakt uw bedrijf weer winstgevend

    • Rijnland zet zich in voor transformaties van (familie-)bedrijven in het middensegment
    • Rijnland biedt de expertise en de professionaliteit om transformaties zowel richting te geven als hands-on te helpen implementeren – op basis van onze vijf beginselen en uitgaande van het Rijnlands model

3

Hannibal (247 v.Chr.)

“Of we vinden een weg, of we maken er een”

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search