Begeleiding management

Begeleiding management i.v.m. financiële issues en spanning op de governance bij een producent en handelsbedrijf van hightech mode accessoires

Beschrijving

Een producent van hightech mode accessoires (circa 10 mio omzet) kampt met kasstroom problemen, ondanks degelijke verkoopcijfers en een relatief hoge operationele marge. De seizoensgebondenheid van het bedrijf en het niet tijdig schakelen daarop door een gebrek aan een goede financiële structuur, zijn hier debet aan. De ingezette groeistrategie vraagt om investeringen, maar deze zetten de kasstroom nog verder onder druk. Gevolg: overbevoorrading van de opslag en onbetaalde vorderingen.

Uitdagingen

Er is maar beperkt inzicht in de financiële situatie. Hierdoor is er ook een gebrek aan de noodzakelijke management informatie voor een effectieve besluitvorming. Onduidelijke rollen binnen de organisatie hebben geleid tot een verantwoordelijkheidsvacuüm van het management. Tegelijkertijd is er een high exposure van cruciale leden van het management doordat er sprake is van een matige scheiding van governance en zeggenschap tussen aandeelhouders en management.

Acties

  • Er is een trendanalyse gemaakt om de positie van het bedrijf in de markt beter te kunnen bepalen (commerciële, operationele en financiële activiteiten).
  • De financieringsstructuur is vervolgens doorgelicht in samenhang met de verplichtingen die betrokkenen zowel zakelijk als privé aan waren gegaan.
  • Daaropvolgend zijn er heldere afspraken gemaakt over de rolverdelingen en governance met vermindering van exposure van de aandeelhouders/het management.
  • Werkkapitaalverbetering door een vermindering van de opslag en vorderingen.
  • Toekomstige verplichtingen op één lijn gekregen met werkkapitaalvereisten waardoor de continuïteitsproblemen voorkomen zijn.

Rijnland’s bijdrage

Door de begeleiding van Rijnland is niet alleen de financiële structuur verbeterd, maar is de juridische en financiële positie van alle betrokkenen duidelijk geworden voor éénieder.

Hierdoor is ook de samenwerking tussen aandeelhouders en management verbeterd en de focus weer gelegd op de operatie.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search