Opdrachten in onze scope

Rijnland heeft gekozen voor een werkwijze waarbij er onderscheid wordt gemaakt in drie varianten van dienstverlening.

  • het realiseren van transformatie en herstructurering
  • het begeleiden van transacties waarbij primair de belangen van (familie-)onderneming gediend worden
  • het samenstellen van de optimale financieringsstructuur voor de lange termijn en het aantrekken daarvan

Vanzelfsprekend draait het bij de teamleden van Rijnland niet om alleen de plannen maar juist ook om de uitvoering.

Onze missie, visie, ambitie en kernwaarden

MISSIE

Het versterken van de authenticiteit en het perspectief van de (familie-)onderneming met respect voor alle betrokkenen en de gemeenschap

VISIE

De wereld is fundamenteel in verandering. Het bereiken van maatschappelijke consensus tussen alle belanghebbenden (familie-aandeelhouders, medewerkers, klanten, financiers en omgeving) zal ten goede komen aan alle belanghebbenden

AMBITIE

Samen met het management en de aandeelhouders bedrijven commercieel, operationeel en financieel te verbeteren, zodat zij weer verder kunnen groeien

KERNWAARDEN

Waarheid
Moed
Verbondenheid

“Hoe eerder we kunnen helpen, hoe minder ingrijpend de maatregelen zijn die tot een goede oplossing leiden. In de meeste gevallen weten wij een mogelijke oplossing.”