Rijnland: de 5 beginselen

Rijnland begrijpt dat transformatie alleen succesvol kan zijn als deze gedragen wordt door eigenaars, medewerkers, klanten, financiers en aandeelhouders. Transformatie doe je samen.

Rijnland ziet dat een transformatie steeds moet aansluiten bij de menselijke maat, de bedrijfscultuur en bij het DNA van het bedrijf. Anders doen en jezelf blijven.

Rijnland gelooft dat transformaties erop gericht moeten zijn de sterktes van een bedrijf uit te bouwen en uit te nutten. Wat goed is, verdient respect en mag gekoesterd worden.

Rijnland vindt dat een transformatie begint bij de actuele en concrete uitdagingen en problemen op de werkvloer. Liever de voeten in de modder dan het hoofd in de wolken.

Rijnland staat voor het dragen van verantwoordelijkheid.
We geloven in betrokkenheid en langdurige verbindingen.

Geen stuurlui aan wal, maar samen aan het werk.

Het Rijnland model

In het Rijnland model is transformatie een continu proces, waarin commerciële, operationele en financiële elementen steeds op elkaar inwerken.

De kern van de transformatie (en de motor ervan) is cultuur: de menselijke maat, het DNA van het bedrijf, en betrouwbaarheid. De veranderingen worden in continu dialoog met het management en de medewerkers doorgevoerd. De medewerkers zijn hierbij leidend en krijgen verantwoordelijkheid waarmee zij na het transformatieproces de veranderingen kunnen vasthouden.

Wij hebben bewezen succesvolle ervaring in het realiseren van complexe veranderingen en het ontwikkelen en implementeren van strategie en nieuwe businessmodellen. Dit vergt geduld, volhardendheid en moed van alle belanghebbenden waarbij wij het goede voorbeeld geven door het zelf uit te voeren en daar verantwoordelijkheid voor te nemen.

Wij stellen continuïteit van de onderneming centraal zonder de belangen van de aandeelhouder en/of familie , medewerkers en financiers op langere termijn uit het oog te verliezen.

“Hoe eerder we kunnen helpen, hoe minder ingrijpend de maatregelen zijn die tot een goede oplossing leiden. In de meeste gevallen weten wij een mogelijke oplossing.”